<%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% bgcolor="#e7b78f" lightgray="#e0e0e0" foto="René" %> Café Wilhelmina te Amsterdam - Muziekquiz - Kennisquiz - Poker <% Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath ("/wilhelmina2007.mdb") %>
Muziekquiz Kennisquiz Live muziek EK 2008
 EK 2008

Op zaterdag 7 juni begint het EK voetbal in Oostenrijk en Zwitserland. U kunt bij ons alle wedstrijden zien op groot scherm. Voor, tijdens of na de wedstrijden kunt u genieten van een lekker koud biertje van de tap, maar we hebben ook speciale bieren zoals IJ-bier.
EK 2008 - Oostenrijk Zwitserland
> width=314 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 align=right>
 EK 2008: "Kijk bij ons alle wedstrijden op groot scherm"
<% 'RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %>