<%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% bgcolor="#e7b78f" lightgray="#e0e0e0" %> Café Wilhelmina te Amsterdam - Muziekquiz - Kennisquiz - Live Muziek - EK 2008 - Poker <% Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath ("/wilhelmina2007.mdb") SQL = "Select * From mqdatum" Set RS = MyConn.Execute(SQL) dag=RS.Fields("dag") datum=RS.Fields("datum") maand=RS.Fields("maand") ronde=RS.Fields("ronde") team=RS.Fields("team") thema=RS.Fields("thema") %>
Muziekquiz Kennisquiz Live muziekEK 2008
 Muziekquiz
De volgende muziekquiz is op <%=dag%> <%=datum%> <%=maand%> vanaf 16 uur. Het wordt georganiseerd door team: <%=team%>. Deze keer is het thema: <%=thema%>. Wil je meedoen dan kun je je team (ca. 4 personen) inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 12 euro per team en wordt volledig besteed aan prijzen voor de winnaars.- René
  Muziekquiz van <%=datum%> <%=maand%>
 *Teamnaam
 *Teamcaptain
 *E-mailadres
 *Aantal teamleden
  Zet me op de mailinglijst
    
> width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 align=right>
InschrijvingenTeamprofielenSpelregels
<% RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %>