<%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% bgcolor="#e7b78f" lightgray="#e0e0e0" foto="René" %> Café Wilhelmina te Amsterdam - Muziekquiz - Kennisquiz - Poker <% Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath ("/wilhelmina2007.mdb") %>
Muziekquiz Kennisquiz Live muziek EK 2008
 Live muziek

Regelmatig worden er in café Wilhelmina live optredens gehouden. Denkt u muzikaal te zijn en bent u afgewezen voor Idols dan kunt u bij ons terecht. Gordon is bij ons niet zo kritisch. Bent u werkelijk muzikaal, dan kunt u met uw band optreden. Stap gerust binnen om informatie te vragen. U kunt zich ook hiernaast opgeven, dan krijgt u bericht terug.
> width=314 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 align=right>
 Live muziek: "Bij ons zijn er regelmatig live optredens"
<% 'RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %>