<%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% bgcolor="#e7b78f" lightgray="#e0e0e0" %> Café Wilhelmina te Amsterdam - Muziekquiz - Kennisquiz - Live Muziek - EK 2008 - Poker <% Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath ("/wilhelmina2007.mdb") SQL = "Select * From kqdatum" Set RS = MyConn.Execute(SQL) dag=RS.Fields("dag") datum=RS.Fields("datum") maand=RS.Fields("maand") ronde=RS.Fields("ronde") team=RS.Fields("team") thema=RS.Fields("thema") %>
Muziekquiz Kennisquiz Live muziek EK 2008
 Kennisquiz
De volgende kennisquiz is op <%=dag%> <%=datum%>
<%=maand%>
en wordt gepresenteerd door Vincent. De thema is iedere keer een verassing. Wil je meedoen dan kun je je team van maximaal 5 personen inschrijven. Het inschrijfgeld is 10 euro per team en wordt volledig besteed aan de eerste prijs en de vele bonusprijzen. Wacht niet te lang met inschrijven, want vol is vol!!! - Vincent
  Kennisquiz van <%=datum%> <%=maand%>
 *Teamnaam
 *Teamcaptain
 *E-mailadres
 *Aantal teamleden
  Zet me op de mailinglijst
    
> width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 align=right>
InschrijvingenTeamprofielenSpelregels
<% RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %>