<%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% bgcolor="#e7b78f" lightgray="#e0e0e0" %> Café Wilhelmina te Amsterdam - Muziekquiz - Kennisquiz - Poker <% Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath ("/wilhelmina2007.mdb") %>
 
 Geef een feestje in Café Wilhelmina 
 Ben je afgestudeerd, jarig of wil je zomaar een feestje geven? Dan kan dat in Café Wilhelmina. Onze ruimte is geschikt voor borrels of feestjes tot ca. 100 personen. Wij bevinden ons aan het Cremerplein in Amsterdam Oud West. Wij kunnen een tapasbuffet serveren voor 25 tot 50 personen. Ook een bedrijfsuitje inclusief drank, buffet, muziekquiz en DJ behoort tot de mogelijkheden. 
  Wil je meer weten, stuur dan een e-mail 
  Wil je een voorlopige datum vrijhouden klik hier 
 
<% 'RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %>